Σειρά ALiEM AIR | Ενότητα Ορθοπεδικής Κάτω Άκρων

0
Σειρά ALiEM AIR |  Ενότητα Ορθοπεδικής Κάτω Άκρων
Μονάδα σήματος AIR Orthopedics Lower Exremity

Καλώς ήρθατε στην ενότητα AIR Orthopedics Lower Extremity Module! Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των σχετικών αναρτήσεων τους τελευταίους 12 μήνες από τους 50 κορυφαίους ιστότοπους του Social Media Index, η ομάδα ALiEM AIR είναι περήφανη που παρουσιάζει το υψηλότερης ποιότητας διαδικτυακό περιεχόμενο που σχετίζεται με νευρολογικά επείγοντα περιστατικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. 4 αναρτήσεις ιστολογίου πληρούσαν τα πρότυπα της διαδικτυακής μας αριστείας και εγκρίθηκαν για εκπαίδευση στη διαμονή από το Συμβούλιο της σειράς AIR. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίσαμε 1 ΑΕΡΑ και 3 Τιμητικές Διακρίσεις. Προτείνουμε προγράμματα δίνουν 2 ώρες πίστωσης III για αυτήν την ενότητα.

AIR Σφραγίδα Έγκρισης και Τιμητικές Διακρίσεις

Σε μια προσπάθεια να τονίσουμε πραγματικά τις αναρτήσεις υψηλότερης ποιότητας, έχουμε 2 υποσύνολα προτεινόμενων πόρων. Η σφραγίδα έγκρισης AIR απονέμεται μόνο σε αναρτήσεις που βαθμολογούνται πάνω από ένα αυστηρό όριο βαθμολογίας ≥30 πόντων (από 35 συνολικά), βάσει του οργάνου βαθμολόγησης που διαθέτουμε. Το άλλο υποσύνολο είναι για αναρτήσεις „Επίτιμη Μνεία“. Αυτές οι αναρτήσεις έχουν επισημανθεί και συμφωνηθεί από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της AIR ως αξιόλογες, ακριβείς, αμερόληπτες και αναφέρονται κατάλληλα παρά τη μέση βαθμολογία.

Ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στο κουίζ AIR για διασκέδαση ή ασύγχρονη πίστωση (Ατομική διαδραστική οδηγία); Παρακαλώ μεταβείτε στον παραπάνω σύνδεσμο. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό σύνδεσης 1 φορά.

Highlighted Quality Posts: Ορθοπεδικά Επείγοντα Κάτω Άκρα

(AIR = Εγκεκριμένος εκπαιδευτικός πόρος; HM = Εύφημη Μνεία)

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη σειρά AIR ή αυτήν τη μονάδα AIR, επικοινωνήστε μαζί μας! Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη κοινωνικής δικτύωσης.

Ευχαριστώ τον Εταιρεία Ακαδημαϊκής Επείγουσας Ιατρικής (SAEM) και το Συμβούλιο Διευθυντών EM Residency (CORD) για την από κοινού χορηγία της σειράς AIR! Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε και με τους δύο για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ιατρικής εκπαίδευσης.

Schreibe einen Kommentar